Als voorloper van het nieuwe impressionisme heeft hij reeds jaren alom zijn naam gevestigd.
Copyright 2014, Thijs Gaasendam


F l i p G a a s e n d a mSolo tentoonstelling van zijn laatste werk!

3 oktober t/m 9 November 2014

Opening: Zondag 5 oktober om 15:00

Galerie Wildevuur